Make your own free website on Tripod.com


by Czech around Praktické informace o sexuálních poruchách
by Czech

by German around Praktické informace o sexuálních poruchách
by German

by English around Praktické informace o sexuálních poruchách
by English

by Spanish around Praktické informace o sexuálních poruchách
by Spanish

by French around Praktické informace o sexuálních poruchách
by French

by Greek around Praktické informace o sexuálních poruchách
by Greek

by Italian around Praktické informace o sexuálních poruchách
by Italian

by Dutch around Praktické informace o sexuálních poruchách
by Dutch

by Portuguese around Praktické informace o sexuálních poruchách
by Portuguese

by Swedish around Praktické informace o sexuálních poruchách
by SwedishPraktické informace o sexuálních poruchách home page

Mužství jako symbol plodnosti

 

 
Praktické informace o sexuálních poruchách

 

 

 Men health. Praktické informace o sexuálních poruchách.

Definice a příznaky impotence

Odborně je impotence definována jako neschopnost udržet erekci dostatečnou pro provedení pohlavního při 25 % a více pokusech. Podle odhadů odborníků, provedených na základě této definice, se erektilní dysfunkce vyskytuje u 10 až 20 milionů amerických mužů ve věku 40 až 70 let.

Některé přehledy uvádějí, že přechodná nebo déle trvající erektilní dysfunkce se někdy v průběhu života vyskytuje u 30 % mužů.

Psychická impotence zpravidla vzniká náhle a většinou souvisí s nějakou nedávnou životní situací; organická impotence se rozvíjí postupně v průběhu delší doby.

Při psychické impotenci může být muž schopen mít erekci v určité situaci, ale v jiné situaci opakovaně selhává. Impotence, která trvá tři měsíce a není podmíněna jasnou stresující životní události, léky, alkoholem nebo nemocí, signalizuje potřebu vyšetření lékařem.

Největšími nepřáteli erekce jsou kouření, vysoký tlak a vysoký cholesterol. Zbavte se jich. V případě, že si nevíte rady, využijte zkušeností svého lékaře.

Snížení Vaší sexuální výkonnosti mohou způsobit i drogy. K poruše erekce zákonitě vede dlouhodobé užívání opiátů (heroin, morfin, metadon), stimulancií (kokain, amfetaminy), psychedelických drog (LSD, extáze), těkavých nitritů (amylnitrit), marihuany, benzodiazepinů a barbiturátů.

Vysoký tlak neboli hypertenze patří mezi hlavní rizikové faktory kornatění tepen (aterosklerózy). Zatěžuje cévy a mění kvalitu jejich stěn. Postižené cévy nedokážou přivést dostatek krve k cílovým orgánům. Týká se to i penisu.

Erektilní dysfunkce může vznikat i jako nežádoucí účinek některých léků proti vysokému tlaku (antihypertenziv). Lékař má v takových případech možnost předepsat jiný lék, který je stejně účinný, ale na erekci nemá vliv.

Stres vyvolává v těle aktivaci obranných pochodů. Celý organismus se nastaví na to, aby byl schopen čelit krizi. Všechno, co se v něm odehrává, je pravým opakem toho, co je třeba k erekci.

Málo známým faktem je, že erektilní dysfunkce může vyvolat i příliš sedavý způsob života. Při dlouhém sezení dochází ke stlačování cév, které zásobují penis krví.
Mužský přechod a testosteron

Testosteron je hormon s jedinečným působením na mužské tělo. Tvoří se ve varlatech a v nadledvinkách. Pro muže má stejný význam jako má estrogen pro ženy. Testosteron napomáhá tvorbě bílkovin a je nezbytný pro normální sexuální chování a pro vznik erekce.

Testosteron ovlivňuje i řadu metabolických pochodů, jako je například tvorba krevních buněk v kostní dřeni, přestavba kostí, metabolismus lipidů, metabolismus sacharidů, funkce jater a růst prostaty.

Andropauza je spojena s nízkými hladinami ("biologicky dostupného") testosteronu. Snížení hladiny biologicky dostupného testosteronu postihne každého muže, ale u některých mužů je pokles výraznější než u jiných. Tito muži mohou pak na sobě pozorovat příznaky andropauzy.

Mezi typické reakce na nízkou hladinu biologicky dostupného testosteronu patří: - Snížená sexuální žádostivost - Emoční a psychické změny a změny chování - Úbytek svalové hmoty - Snížená svalová síla - Zmnožení tukové tkáně v horní a střední části těla

U mužů v andropauze byla prokázána vysoká účinnost a značný přínos substituční léčby testosteronem, podobně jako je tomu u žen v menopauze při substituční léčbě estrogeny. Neplatí to ovšem pro všechny muže: muži mající shora vyjmenované příznaky mohou mít i jiné zdravotní problémy, které jsou příčinou těchto příznaků. Substituční léčba testosteronem je dobrým řešením pro mnoho mužů, kteří na sobě pozorují příznaky ovlivňující kvalitu jejich života.
Praktické informace o sexuálních poruchách. Men health.
The right way for being beauty


 

 Sitemap

Materiály uvedené na tomto webovém serveru na tematu Men health o Praktické informace o sexuálních poruchách může být použito k jakémukoli účelu včetně mimo jiné reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a umístění na webu. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

© Copyright 2007 Beauty Organization of Ireland, Men health section.